Sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình

Chè Shan tuyết Trung Thành gói đóng hộp 1kg
Sàn Việt
Dầu vừng
Sàn Việt

Dầu vừng

(0)
200,000 đ-0%
200,000 đ
Dầu lạc vừng
Sàn Việt

Dầu lạc vừng

(0)
135,000 đ-0%
135,000 đ
Trà mâm xôi - cà gai leo Bảo Hiệu
Sàn Việt

Trà mâm xôi - cà gai leo Bảo Hiệu

(0)
80,000 đ-0%
80,000 đ
Bột cà gai leo hòa tan 100gr
Sàn Việt

Bột cà gai leo hòa tan 100gr

(0)
100,000 đ-0%
100,000 đ
Cá lăng đen cắt khúc sông Đà
Sàn Việt

Cá lăng đen cắt khúc sông Đà

(0)
175,000 đ-0%
175,000 đ
Cá Trắm Đen Cắt Khúc Sông Đà
Sàn Việt

Cá Trắm Đen Cắt Khúc Sông Đà

(0)
270,000 đ-0%
270,000 đ
Cá lăng đen phi lê sông Đà
Sàn Việt

Cá lăng đen phi lê sông Đà

(0)
245,000 đ-0%
245,000 đ
Cá ngần (cá thuỷ tinh)
Sàn Việt

Cá ngần (cá thuỷ tinh)

(0)
300,000 đ-0%
300,000 đ
Cao xạ đen
Sàn Việt

Cao xạ đen

(0)
290,000 đ-0%
290,000 đ
Giảo cổ lam sao tươi
Sàn Việt

Giảo cổ lam sao tươi

(0)
200,000 đ-0%
200,000 đ
Trà túi lọc cà gai leo
Sàn Việt

Trà túi lọc cà gai leo

(0)
70,000 đ-0%
70,000 đ
Bưởi Diễn 1kg
Sàn Việt

Bưởi Diễn 1kg

(0)
20,000 đ-0%
20,000 đ
Bưởi Diễn Đú Sáng 1kg
Sàn Việt

Bưởi Diễn Đú Sáng 1kg

(0)
30,000 đ-0%
30,000 đ
Dầu vừng đen nguyên chất chai 1L
Sàn Việt

Dầu vừng đen nguyên chất chai 1L

(0)
200,000 đ-0%
200,000 đ
Dầu lạc Yên Thuỷ chai 1L
Sàn Việt

Dầu lạc Yên Thuỷ chai 1L

(0)
170,000 đ-0%
170,000 đ
Bưởi tiến vua thư pháp
Sàn Việt

Bưởi tiến vua thư pháp

(0)
300,000 đ-0%
300,000 đ
Bưởi đỏ Tân Lạc 1kg
Sàn Việt

Bưởi đỏ Tân Lạc 1kg

(0)
30,000 đ-0%
30,000 đ
Cam Cao Phong V2 1kg
Sàn Việt

Cam Cao Phong V2 1kg

(0)
30,000 đ-0%
30,000 đ
Cam canh Cao Phong 1kg
Sàn Việt

Cam canh Cao Phong 1kg

(0)
55,000 đ-0%
55,000 đ
Giống cam Marrs (giống cam BH) 1kg
Sàn Việt

Giống cam Marrs (giống cam BH) 1kg

(0)
25,000 đ-0%
25,000 đ
Giống cam CS1 (cam lòng vàng) 1kg
Sàn Việt

Giống cam CS1 (cam lòng vàng) 1kg

(0)
20,000 đ-0%
20,000 đ
Cam Mường Động 1kg
Sàn Việt

Cam Mường Động 1kg

(0)
50,000 đ-0%
50,000 đ