Hướng dân đăng nhập

Bước 1: Truy cập đường dẫn hoabinhtrade.gov.vn hoặc click vào “ĐĂNG NHẬP” tại trang chủ như hình dưới

Bước 2: Điền địa chỉ email hoặc tên đăng nhập (được cấp hoặc đã được đăng ký) và mật khẩu, sau đó click “ĐĂNG NHẬP”